Kan dat gezeur over Europa nu eens afgelopen zijn?


Beste Europese medeburgers, ik heb het zo langzamerhand een beetje gehad met jullie. Onze ouders en grootouders hebben na een aantal wereldoorlogen besloten dat zo niet viel te leven en besloten vreedzaam te gaan samenwerken, en dat op zo een manier dat dat de welvaart van iedereen ten goede komt. En mochten er verliezers zijn hebben ze steunmaatregelen uitgevonden om ze toch bij de groep te houden.

Bovendien waren de echte winnaars van die Europese oorlogen de Amerikanen en de Russen, dus dat idee van samenwerken om daar wat aan te doen was zo gek nog niet.

En wat doen jullie? In plaats te constateren dat dat toch maar allemaal mooi gelukt is, en die zaken te verbeteren die nog niet helemaal OK zijn, lopen jullie als kippen zonder kop achter een aantal achterlijke schreeuwers aan die jullie vertellen dat alles wat niet goed is in de samenleving de schuld van Europa is! Nou, zo machtig is Europa ook weer niet.

Jullie zien toch ook wel dat Geert Wilders een opportunist, Thierry Baudet een narcist en Jan Roos een raddraaier is? Ik geef toe, de politiek in paniek is hoogst amusant, daar niet van.

Als iedereen even nadenkt, gelooft er iemand dan dat Jan Roos in staat is een handelsverdrag in elkaar te steken? En ziet iemand Thierry Baudet, die wel lekker babbelt bij Pauw, bijvoorbeeld de omschakeling van onze aardgas economie naar een groene economie politiek klaar maken? En last but not least, wil degene even opstaan die denkt dat premier Wilders vluchtelingen deal kan sluiten met Erdogan als Nederland voorzitter van Europa is?

Dat gaat dus echt niet lukken!

Het meest gekke is dat juist nu iedereen in het dagelijks leven helemaal gewend is aan Europa, jullie vergeten zijn hoe het zonder zou zijn.

Niks Citytrip naar Barcelona want tegen de tijd dat je de grenscontroles door zou zijn moet je weer terug. Niks geld verdienen aan de export als we de gulden weer terug zouden hebben met een groot valutarisico.

En vooral, de grote dingen in deze wereld, de prijs van de benzine, vluchtelingen, veiligheid en handel zouden worden besloten door Amerika, Brazilië, Rusland, China en India.

Dus ja, wat willen jullie nu eigenlijk?

Jullie voelen je machteloos in Europa? Pas zonder Europa ben je dat ook echt. Jullie voelen je in je cultuur bedreigd? Dan doen we daar wat aan.

Maar houdt in Godsnaam op met mekkeren en het ingooien van jullie eigen glazen!

Geschiedenis leidt tot niets, zeker niet bij Thierry Baudet


Geschiedenis leidt tot niets, zeker niet bij Thierry Baudet

 

De pagina’s van de NRC en  De Volkskrant worden met een zekere regelmaat met artikelen van de hand van de heer Thierry Baudet, volgens zijn eigen website Jurist, Historicus, Schrijver en Docent aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij heeft aandacht getrokken met zijn proefschrift De Aanval op de Natiestaat. Op grond van dit werk afficheert hij zich ook wel als ‘conservatief denker’ en het zal dan ook geen verbazing wekken dat zijn proefschrift is begeleid door Paul Cliteur, waarbij de vraag zich stelt of deze begeleiding ideologisch dan wel wetenschappelijk is geweest.

De centrale stelling in het denken van Baudet is dat de oorzaak van de tweede wereldoorlog niet het nationalisme is geweest maar het imperialisme is geweest, en dat de Europese Unie (EU) geen goed antwoord op de behoefte aan ‘nooit meer oorlog’ is daar de EU op dezelfde imperialistische wijze de natie staten verdrukt. Zijn argument is dat als Hitler een nationalist was geweest hij geen behoefte zou hebben gehad andere landen te veroveren. Dat hij dat deed bewijst dat hij een imperialist was. Volgens Baudet bestrijden we imperialisme met imperialisme en vernietigt de politieke elite van de EU planmatig de natiestaten.

 

Met zo’n stelling kun je wel een leuke debat avond vullen! Baudet is echter een ambitieus mens en met de zege van de Leidse Universiteit is hij gepromoveerd en onze ‘conservatieve denker’ draagt zijn stelling uit met verve en het prestige als doctor aan de Leidse Universiteit.

 

Mijn studie Geschiedenis, aan de Rijks Universiteit Groningen, kende het vak Theoretische Geschiedenis. Ik kan het Baudet echt aanraden. Dat gaat over wat Geschiedenis nu zo’n beetje echt is, wat je er mee kunt en welke pretenties een historicus zoal kan hebben. In de praktijk een lesje in bescheidenheid betreffende het eigen vak, wel eens moeilijk omdat vele studiegenoten destijds vonden dat Geschiedenis ‘maatschappelijk relevant’ diende te zijn en dus een instrument om de samenleving te veranderen.

Niet historici gebruiken ‘De Geschiedenis’ graag om een logisch fundament aan het heden te geven. Het is inderdaad fijn te denken dat het heden waar je als mens in staat het logische gevolg van het verleden is. Dat leidt tot veel misverstanden tussen mensen die veel boeken lezen en kritische historici. Een volgende stap is te denken dat de Geschiedenis wel een beetje kan worden ‘geholpen’, zoals onze historisch materialisten dachten.

Baudet gebruikt ‘De Geschiedenis’ voor zijn eigen mening en het voorspellen van de toekomst, dat mag als ‘conservatief denker’ maar niet als kritische historicus.

Centraal in de uitspraak van Baudet is dat er een politieke Brusselse elite is die op systematische wijze de natiestaat wil vernietigen om de Europese Unie te kunnen bouwen.

Maar, de EU is ontstaan op het moment dat er nog helemaal geen Brusselse elite was, het was de wil van de natie staten om een structuur te maken waarbinnen de natie staten konden samenwerken en beleid konden uitvoeren als het besluit eenmaal genomen was.

 

Elementaire logica lijkt me, teveel gevraagd voor een doctor uit Leiden?

 

 

Drs. Sybren Singelsma heeft Geschiedenis gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen en werkt bij het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.

Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.