Welkom op het blog van Sybren Singelsma


Welkom op het blog van Sybren Singelsma

Dit blog is bedoeld als verzamelplaats voor de artikelen die ik al heb geschreven, en als publicatie plek van mijn nieuwe artikelen.

Reacties altijd welkom, en mocht je het met de inhoud eens zijn, zegt het voort!
Sybren Singelsma

 

Mijn werkgever hecht eraan dat ik het volgende vermeld:

“The contents of this publication express the views of its author and do not necessarily represent the opinion of the Committee of the Regions. The Committee of the Regions cannot be held responsible in any way whatsoever for any use that may be made of the information contained within.”

Bij dezen is dat ook geregeld.

 

 

 

 

Geschiedenis leidt tot niets, zeker niet bij Thierry Baudet


Geschiedenis leidt tot niets, zeker niet bij Thierry Baudet

 

De pagina’s van de NRC en  De Volkskrant worden met een zekere regelmaat met artikelen van de hand van de heer Thierry Baudet, volgens zijn eigen website Jurist, Historicus, Schrijver en Docent aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij heeft aandacht getrokken met zijn proefschrift De Aanval op de Natiestaat. Op grond van dit werk afficheert hij zich ook wel als ‘conservatief denker’ en het zal dan ook geen verbazing wekken dat zijn proefschrift is begeleid door Paul Cliteur, waarbij de vraag zich stelt of deze begeleiding ideologisch dan wel wetenschappelijk is geweest.

De centrale stelling in het denken van Baudet is dat de oorzaak van de tweede wereldoorlog niet het nationalisme is geweest maar het imperialisme is geweest, en dat de Europese Unie (EU) geen goed antwoord op de behoefte aan ‘nooit meer oorlog’ is daar de EU op dezelfde imperialistische wijze de natie staten verdrukt. Zijn argument is dat als Hitler een nationalist was geweest hij geen behoefte zou hebben gehad andere landen te veroveren. Dat hij dat deed bewijst dat hij een imperialist was. Volgens Baudet bestrijden we imperialisme met imperialisme en vernietigt de politieke elite van de EU planmatig de natiestaten.

 

Met zo’n stelling kun je wel een leuke debat avond vullen! Baudet is echter een ambitieus mens en met de zege van de Leidse Universiteit is hij gepromoveerd en onze ‘conservatieve denker’ draagt zijn stelling uit met verve en het prestige als doctor aan de Leidse Universiteit.

 

Mijn studie Geschiedenis, aan de Rijks Universiteit Groningen, kende het vak Theoretische Geschiedenis. Ik kan het Baudet echt aanraden. Dat gaat over wat Geschiedenis nu zo’n beetje echt is, wat je er mee kunt en welke pretenties een historicus zoal kan hebben. In de praktijk een lesje in bescheidenheid betreffende het eigen vak, wel eens moeilijk omdat vele studiegenoten destijds vonden dat Geschiedenis ‘maatschappelijk relevant’ diende te zijn en dus een instrument om de samenleving te veranderen.

Niet historici gebruiken ‘De Geschiedenis’ graag om een logisch fundament aan het heden te geven. Het is inderdaad fijn te denken dat het heden waar je als mens in staat het logische gevolg van het verleden is. Dat leidt tot veel misverstanden tussen mensen die veel boeken lezen en kritische historici. Een volgende stap is te denken dat de Geschiedenis wel een beetje kan worden ‘geholpen’, zoals onze historisch materialisten dachten.

Baudet gebruikt ‘De Geschiedenis’ voor zijn eigen mening en het voorspellen van de toekomst, dat mag als ‘conservatief denker’ maar niet als kritische historicus.

Centraal in de uitspraak van Baudet is dat er een politieke Brusselse elite is die op systematische wijze de natiestaat wil vernietigen om de Europese Unie te kunnen bouwen.

Maar, de EU is ontstaan op het moment dat er nog helemaal geen Brusselse elite was, het was de wil van de natie staten om een structuur te maken waarbinnen de natie staten konden samenwerken en beleid konden uitvoeren als het besluit eenmaal genomen was.

 

Elementaire logica lijkt me, teveel gevraagd voor een doctor uit Leiden?

 

 

Drs. Sybren Singelsma heeft Geschiedenis gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen en werkt bij het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.

Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.