Mama, ik ben Eurofiel!


Als ik het VVD Tweede Kamerlid Mark Verheyen mag geloven, ben ik zeer waarschijnlijk Eurofiel. Het schijnt dat dat ook heel erg is. Als in een woord ‘fiel’ voorkomt is het meestal een ziekte. Hemofilie is een bloedziekte, Necrofilie is een wel heel vreemde afwijking en het begrip Homofilie stamt nog uit de tijd dat men dacht dat met veel bidden en koude natte doeken Heerenliefde kon worden genezen.

Geert Wilders en Mark Verheyen proberen ons te genezen van de gedachte dat het wellicht verstandig is een aantal zaken op Europees niveau te regelen. Wil je zaken goed kunnen regelen dan heb je en structuur nodig, in dit geval de EU, waarbinnen dan beleid kan worden ontwikkeld. Je hoeft het niet met al het beleid eens te zijn om te kunnen bedenken dat het hebben van zo een structuur best wel handig zou kunnen zijn.

Juist als je het niet eens bent met het beleid, moet je zo een structuur hebben, denk ik dan!

Dit is echter een intellectuele stap te ver voor Geert, en voor Mark, die graag net zo stoer doet als Geert, en dat ook heel hard roept, zo van: de Benelux moet weg! En dan zie je hem glimmen van trots dat hij dat toch maar heeft gezegd! En nog voor dat Geert op die gedachte kwam.

De manier waarop we onze samenleving besturen is door de eeuwen heen nogal veranderd. En die veranderingen gingen niet altijd even vreedzaam.

Om de een of andere reden heeft bloed een sterkere band met machthebbers dan met artsen, lijkt het wel.

Maar ja, dat is allemaal wel heel erg lang geleden, dan moet je boeken lezen en daar zijn Geert en Mark niet zo van, nee zij luisteren naar Het Volk!

Nu is dat een goede gewoonte, luisteren naar Het Volk, zeker als politicus, maar het helpt toch echt als je ook over een intellectueel kader beschikt om die wil van Het Volk te duiden.

En het volk wil toch vooral brood, zelfs spelen zijn uiteindelijk bijzaak.

Nu is het best wel ingewikkeld om het gehele volk van brood te voorzien.

Aan de linkerzijde van het spectrum is lang gedacht dat al het bezit van iedereen afpakken en dan herverdelen de oplossing was. Dat afpakken lukte nog wel, maar dat herverdelen bleek ingewikkelder.

Aan de rechterzijde was men meer voor de markt en vrijheid. Dat ging al een stuk beter. Onder invloed van de daar zo gewaardeerde concurrentie leidde specialisatie tot globalisering en onderlinge internationale afhankelijkheid. Nee, voor die Internationale moest je uiteindelijk bij rechts zijn!

En dan moet je wel eens afspraken maken, dat er bijvoorbeeld geen giftige stoffen in die T-Shirts zitten, of dat je de Rijn, ons drinkwater, niet mag vergiftigen.

Dit proces van globalisering is politiek ingekaderd in de Europese Unie en de Wereld Handelsorganisatie.

Als je samen dingen af spreekt, ben je niet meer alleen baas. Maar het principe is altijd geweest dat je beter met zijn allen wel alles kunt bepalen, dan in je eentje helemaal niets

Het is merkwaardig dat juist Geert en Mark, voortkomend uit de rechterkant van het spectrum, nu plotseling zeggen dat de liberale machtsstructuren van de EU zo verkeerd zijn. De liberale principes staan nota bene bijna in graniet gebeiteld in alle Europese teksten.

Dingen stuk maken mag, maar het lijkt toch van belang dat Geert en Mark eerst eens zeggen wat ze wel willen, voordat we het werk van hun erflaters bij het grof vuil zetten.

Ik wil Marcouch op het Museumplein!


Alles went, zelfs aanslagen van moslim terroristen. De score van de afgelopen weken: een zeventigtal doden in Nairobi, enige tientallen in Irak en van Syrië weten we het niet.

Iedereen spreekt zijn afschuw uit en het leven gaat verder.

Nu wist Mao Ze Dong al dat terroristen, of vrijheidstrijders,  al naar gelang de appreciatie, slechts kunnen functioneren als zij gelijk vissen kunnen zwemmen in een zee van passieve welwillendheid van andere burgers.

Dat is tegelijkertijd de ware bron van het terrorisme.

Er zullen altijd gefrustreerden, borderliners, idioten en zeloten zijn die in boeken argumenten vinden om andere mensen dood te maken. Maar tenzij je ze gebruikt om mensen mee te slaan  zijn boeken in principe niet gevaarlijk.

Boeken worden gevaarlijk op het moment dat mensen ze lezen en er een bron van inspiratie in vinden om hun haat, agressie en woede mee te legitimeren.

Een aantal van hen gaat dan daadwerkelijk bommen gooien, een groter aantal helpt ze en de massa staat het toe. Want ja…..en dan is er altijd wel een argument.

Duizend jaar geleden is hen een groot onrecht aangedaan, slechte scholen, onaardige jeugdwerkers, de globalisering, noem maar op.

Nu is mijn grootvader ook groot onrecht aangedaan, als arbeider uitgebuit, daarna een crisis. Mijn vader hetzelfde, crises en oorlog.

Ik heb ook veel geleden, vroeger. Geen geld om een Puch te kopen, en de jongen die dat wel had ging met het mooiste meisje van de klas,  slechte scholen en altijd en overal wel ergens een crisis.

Bommen gooien zou dus eigenlijk best begrijpelijk zijn. Maar ik gooi geen bommen,  ik schrijf stukjes.

Mijn vrouw zou het ook niet leuk vinden als ik bommen zou gooien, mijn vrienden vinden dat vast en zeker ook niet gezellig. En als ik morgen bommen zou gooien uit naam van het Christendom dan zullen alle dominees op alle kansels de zondag daarop verklaren dat dat een verkeerd begrip van Christendom is.

En daarom neem  ik het  alle gematigde, lieve en goed geïntegreerde Moslims kwalijk dat ze geen standpunt innemen. Dat ze aan de kant blijven staan.

Ergens in die samenleving moet terrorisme stoer worden gevonden, of dat het terecht is vanwege een of ander groot onrecht aangedaan,  niet gecorrigeerd door de Imam op vrijdag.

Ik zou het fijn vinden als de liefde die de Islam zegt te zijn, niet wordt getoond met bommen maar met grote demonstraties op het museumplein.

Volgende keer, als er weer enige tientallen doden zijn wil ik Marcouch zien op het Museumplein met een groot spandoek:  “Terroristen:  poten af van Mohammed!”

Hoe de Hoge Raad, helemaal legaal, art 1 van de Grondwet buiten werking stelt.


Daar waar Nederland op dit moment weer ouderwets met het vingertje zwaait richting de gehele wereld, blijven Nederlandse politici een blinde vlek houden voor misstanden in Nederland. En dat lijkt toch primair hun werkgebied.

Zo heb ik geen politicus zich horen uitspreken over het feit dat de Hoge Raad art.1 van de Grondwet buiten werking heeft gezet. Dat lijkt toch niet niks.

Toegegeven, de concrete zaak waar het over gaat klinkt een beetje alledaags. Een brave burger uit Limburg, type vaste briefschrijver voor de plaatselijke courant, maakt bezwaar tegen het betalen van hondenbelasting.
Als bezitter van een trouwe viervoeter wil hij die wel betalen, maar deze bewuste burger wil wel van de Gemeente weten wat die met die belasting doet. Hondentoiletten aanleggen, hondenuitloop paden misschien?

Maar nee, de al even brave ambtenaar antwoordt de burger dat de middelen vloeien naar de algemene middelen en dat de belasting alleen maar wordt geheven omdat het kan.
Dit raakt het rechtvaardigheidsgevoel van de burger in kwestie, immers honden bezitters moeten meer bijdragen aan de algemene middelen dan andere burgers: Hondenbezitters worden gediscrimineerd.

Nu zegt de Nederlandse Grondwet, nota bene in het eerste artikel, dat dat niet mag. Hondenbezitters aller landen verenigt U!
De man begint een rechtszaak tegen de NL overheid. Dan moet je al lef hebben in Nederland, in het buitenland vindt de Nederlandse overheid dat prachtig: ‘bevorderen van de rechtsorde’, maar in het eigenste binnenland ligt dat toch anders.

De procedure gaat door tot aan de Hoge Raad, die onze Limburger ten gronde gelijk geeft. Toch wint de man de zaak niet.
De Hoge Raad stelt namelijk ook vast, dat het in Nederland niet is toegestaan wetgeving te toetsen aan de Grondwet.

Dat moge waar zijn, het is toch wel op zijn minst bizar dat discriminatie wordt toegestaan terwijl art. 1 van de Grondwet dit verbiedt.
Als dit in Rusland zou gebeuren zouden onze politici dit een bevestiging vinden van het autocratische regime van Poetin en het bewijs dat er nog hard moet worden gewerkt aan de rechtsorde in Rusland!

Wordt er nog iemand afgerekend op de Fyra?


Ik zit niet in de treinen business, maar ik denk toch zo maar dat ik niet zo snel een trein in Napels zou bestellen. De Alfasud werd daar ook gebouwd, en die roestte al in de folder, dus dat die Fyra bij de eerste sneeuw uitviel verbaasde mij niets.

Het Fyra dossier leek over en uit, maar blijft voor verbazing zorgen. Het blijkt namelijk nu dat een zeer groot deel van het verlies niet wordt gedragen door de NS, die net zo leuk ‘echt bedrijf’ aan het spelen was, maar wordt gedragen door de belasting betaler vermomd als aandeelhouder.

Eerste tegenvaller voor de NS was natuurlijk dat de Italianen terugvochten. Dat kunnen ze denk ik inderdaad beter dan treinen bouwen. Je moet lef hebben om nadat je een aantal treinen hebt afgeleverd die om met Ralph Nader te preken ‘Unsafe at Any Speed’ zijn te gaan claimen dat de opdrachtgever incompetent is. Maar ik denk ook niet dat het verstandig was om de technische begeleiding van het project te laten lopen via een financiering B.V. In Ierland. Wacht even, een financiering B.V. voor een staatsbedrijf, om euh…..welke reden ook al weer? Om de belasting te ‘ontwijken’ die nu wel mag worden gebruikt om de gaten in de begroting van de NS te dichten?

Tsja, met de ‘tax efficient planning’ zal het wel goed gezeten hebben, maar ik denk ook zo maar dat ze daar in Ierland nou net iets minder verstand van treinen bouwen hadden.

Intussen laat de polderdemocratie de NS wegkomen met een trein die zo langzaam rijdt dat we daar geen dure HSL voor hadden hoeven aanleggen.

Maar de burger krijgt in ieder geval nog wat terug in de vorm van politiek vermaak van de eerste klasse. Een parlementair onderzoek. Ik denk met veel plezier terug aan destijds de RSV enquête geleid door Kees van Dijk met opper ambtenaar Molkenboer, en het onderzoek naar de financiële crisis met Nout Wellink. ‘met de kennis van nu…’ fantastisch proza. Bommeliaanse allure!

Het leukste is altijd het ongeloof en verontwaardiging van dit soort mensen dat ze überhaupt verantwoording moeten afleggen, wat denkt het volk wel!

 Ik zie hier ook het lijstje al voor me, Tineke Netelenbos, Carla Peijs, Meerman, die schat die wel een machinisten diploma haalt om zijn verbondenheid met het vak te tonen maar dan treinen kiest vanwege het design! en natuurlijk de Koninklijk goedgekeurde Camiel Eurlings, toen Minister, nu als KLM directeur aandeelhouder van High Speed rail! smullen. Ze zullen allemaal de verantwoordelijkheid af of doorschuiven, bij voorkeur naar de Italianen, want iedereen weet dat die onbetrouwbaar of lid van de Maffia zijn, nietwaar?

Dat moge allemaal waar zijn, een paar pijnlijke vragen dienen wel te worden beantwoord aan de Nederlandse kant.

Het zou de schuld zijn van de Europese aanbestedingsprocedure. Altijd een dankbare zondebok, dat Europa. Helaas gaat de vlieger niet op. Die aanbesteding procedure is slechts een procedure. De uitkomst is een logisch gevolg van de gevraagde technische specificaties. Blijkbaar had de NS niet voldoende technische kennis in huis om dat goed op te stellen.

Dan het Project management. Bij de meeste grote projecten houdt de opdrachtgever toezicht op de ontwikkeling van het project. Het is niet omdat een pakket van eisen is opgesteld dat alle technische keuzes bekend zijn. Als de NS nu constateren dat ze de treinen niet willen, hebben ze dat stuk van het werk alvast niet goed gedaan. Dus ook hier een gebrek aan professionaliteit bij de NS.

Ook een trein mag niet zo maar de rails op, die moet worden gecertificeerd. Ik moet concluderen uit het feit dat de trein heeft gereden dat dat allemaal in orde was. Wie o wie heeft getekend? Vast geen Italianen.

Maar het was niet in orde, de deuren gingen immers tijdens het rijden spontaan open, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dus of de toezichthouder heeft zijn werk niet goed gedaan, of de NS liegt dat de treinen niet in orde zijn.

 Ik heb alvast wat vragen voor de onderzoekscommissie:

  1. Was High Speed rail een zelfstandig bedrijf of werden de besluiten op het Ministerie genomen?
  2. Wie heeft op grond van welke rapporten besloten dat de treinen mochten rijden?

  3. Wat was de rol van de NS bij de technische ontwikkeling van de Fyra en waarom zijn de gebleken problemen niet eerder gezien?

En als laatste, als blijkt dat de NS toch gewoon een staatsbedrijf is omdat de besluitvorming uiteindelijk op het Ministerie plaats vond, waarom niet stoppen met die marktflauwekul op het spoor en gewoon weer nationaliseren, vakkundige mensen in huren en, detail, treinen weer op tijd laten rijden?

Nee, tot die tijd wordt alleen de Nederlandse belastinbetaler afgerekend op het Fyra debacle.