Mama, ik ben Eurofiel!


Als ik het VVD Tweede Kamerlid Mark Verheyen mag geloven, ben ik zeer waarschijnlijk Eurofiel. Het schijnt dat dat ook heel erg is. Als in een woord ‘fiel’ voorkomt is het meestal een ziekte. Hemofilie is een bloedziekte, Necrofilie is een wel heel vreemde afwijking en het begrip Homofilie stamt nog uit de tijd dat men dacht dat met veel bidden en koude natte doeken Heerenliefde kon worden genezen.

Geert Wilders en Mark Verheyen proberen ons te genezen van de gedachte dat het wellicht verstandig is een aantal zaken op Europees niveau te regelen. Wil je zaken goed kunnen regelen dan heb je en structuur nodig, in dit geval de EU, waarbinnen dan beleid kan worden ontwikkeld. Je hoeft het niet met al het beleid eens te zijn om te kunnen bedenken dat het hebben van zo een structuur best wel handig zou kunnen zijn.

Juist als je het niet eens bent met het beleid, moet je zo een structuur hebben, denk ik dan!

Dit is echter een intellectuele stap te ver voor Geert, en voor Mark, die graag net zo stoer doet als Geert, en dat ook heel hard roept, zo van: de Benelux moet weg! En dan zie je hem glimmen van trots dat hij dat toch maar heeft gezegd! En nog voor dat Geert op die gedachte kwam.

De manier waarop we onze samenleving besturen is door de eeuwen heen nogal veranderd. En die veranderingen gingen niet altijd even vreedzaam.

Om de een of andere reden heeft bloed een sterkere band met machthebbers dan met artsen, lijkt het wel.

Maar ja, dat is allemaal wel heel erg lang geleden, dan moet je boeken lezen en daar zijn Geert en Mark niet zo van, nee zij luisteren naar Het Volk!

Nu is dat een goede gewoonte, luisteren naar Het Volk, zeker als politicus, maar het helpt toch echt als je ook over een intellectueel kader beschikt om die wil van Het Volk te duiden.

En het volk wil toch vooral brood, zelfs spelen zijn uiteindelijk bijzaak.

Nu is het best wel ingewikkeld om het gehele volk van brood te voorzien.

Aan de linkerzijde van het spectrum is lang gedacht dat al het bezit van iedereen afpakken en dan herverdelen de oplossing was. Dat afpakken lukte nog wel, maar dat herverdelen bleek ingewikkelder.

Aan de rechterzijde was men meer voor de markt en vrijheid. Dat ging al een stuk beter. Onder invloed van de daar zo gewaardeerde concurrentie leidde specialisatie tot globalisering en onderlinge internationale afhankelijkheid. Nee, voor die Internationale moest je uiteindelijk bij rechts zijn!

En dan moet je wel eens afspraken maken, dat er bijvoorbeeld geen giftige stoffen in die T-Shirts zitten, of dat je de Rijn, ons drinkwater, niet mag vergiftigen.

Dit proces van globalisering is politiek ingekaderd in de Europese Unie en de Wereld Handelsorganisatie.

Als je samen dingen af spreekt, ben je niet meer alleen baas. Maar het principe is altijd geweest dat je beter met zijn allen wel alles kunt bepalen, dan in je eentje helemaal niets

Het is merkwaardig dat juist Geert en Mark, voortkomend uit de rechterkant van het spectrum, nu plotseling zeggen dat de liberale machtsstructuren van de EU zo verkeerd zijn. De liberale principes staan nota bene bijna in graniet gebeiteld in alle Europese teksten.

Dingen stuk maken mag, maar het lijkt toch van belang dat Geert en Mark eerst eens zeggen wat ze wel willen, voordat we het werk van hun erflaters bij het grof vuil zetten.